Sony Movie Studio Platinum 12 pl – pytanie??? – ŚwiatObrazu.pl

December 29, 2013 by  
Filed under Adobe Premiere News

Sponsored By pcMedix
Sony Movie Studio Platinum 12 pl – pytanie???
ŚwiatObrazu.pl
Post Sony Movie Studio Platinum 12 pl – pytanie??? Czy ten program wart jest uwagi?? Jak wypada na tle podobnych programów do edycji w tym zakresie cenowym??? Posiadam Adobe Premiere Elements 9 PL. Proszę o opinie tych którzy na nim pracują.

More Info: Click here

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.