Problem z renderingiem w Adobe Premiere Elements 9 PL ???? – ŚwiatObrazu.pl

October 28, 2013 by  
Filed under Adobe Premiere News

Sponsored By pcMedix
Problem z renderingiem w Adobe Premiere Elements 9 PL ????
ŚwiatObrazu.pl
Powstal problem z montażem filmu. Renderuję film zmontowany APE 9 pl i chce go wypalić na płycie DVD. Pierwsza faza renderingu dochodzi do końca i zaczyna sie druga faza tzw. . " kompilacja multimediów" i po pewnym czasie nagle zawiesza sie system 

More Info: Click here

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.