Nowe Adobe Photoshop i Premiere Elements 14 – czy są warte uwagi? – benchmark.pl (Rejestracja)

September 29, 2015 by  
Filed under Adobe Premiere News

Sponsored By pcMedix
Nowe Adobe Photoshop i Premiere Elements 14 – czy są warte uwagi?
benchmark.pl (Rejestracja)
Adobe Photoshop Elements to obecnie jedyny produkt Adobe przeznaczony do edycji i zarządzania zdjęciami, który można zakupić bez inwestowania w system subskrypcyjny. Podobnie jak Adobe Premiere Elements, który kierowany jest do filmujących.

More Info: Click here

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.