Montuj filmy z Dellem, cz. 3 – importowanie mediów – ŚwiatObrazu.pl

June 13, 2017 by  
Filed under Adobe Premiere News

Sponsored By pcMedix
Montuj filmy z Dellem, cz. 3 – importowanie mediów
ŚwiatObrazu.pl
Adobe Premiere Elements 15 obsługuje bardzo bogaty wachlarz standardów zapisu danych: 15 typów formatów wideo, 11 typów formatów obrazów nieruchomych (w tym pliki RAW rozpoznawane przez moduł ACR) oraz 8 typów formatów audio. Z dużym …

More Info: Click here

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.