Adobe premiere elements 13 – ustawienia projektu – ŚwiatObrazu.pl

February 16, 2016 by  
Filed under Adobe Premiere News

Sponsored By pcMedix
Adobe premiere elements 13 – ustawienia projektu
ŚwiatObrazu.pl
Gdy uruchamiam Adobe i dodaje materiał do projektu i przeciągam na ścieżkę video to nie za każdym razem Adobe ustawia mi projekt na tą rozdzielczość. Czasami dla Adobe udaje się ustawić odpowiednie ustawienia do materiału a czasami nie. I tak jak …

More Info: Click here

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.