อะโดบีออกซอฟต์แวร์ Photoshop-Premiere Elements 11 เวอร์ชั่นใหม่ – ไทยรัฐ

November 10, 2012 by  
Filed under Adobe Premiere News

Sponsored By pcMedix

ไทยรัฐ
อะโดบีออกซอฟต์แวร์ Photoshop-Premiere Elements 11 เวอร์ชั่นใหม่
ไทยรัฐ
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อะโดบี ซิสเต็มส์ (Adobe Systems Incorparated) ประกาศเปิดตัว Adobe Photoshop Elements 11 และ Adobe Premiere Elements 11 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ออกแบบใหม่ สำหรับซอฟต์แวร์แก้ไขภาพถ่ายและตัดต่อวิดีโอสำหรับผู้บริโภค โดย Photoshop Elements 11

More Info: Click here

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.