Σημαντικά βελτιωμένα τα Photoshop και Premiere Elements 15 – Pc Magazine (Δελτίο Τύπου)

October 7, 2016 by  
Filed under Adobe Premiere News

Sponsored By pcMedix

Pc Magazine (Δελτίο Τύπου)
Σημαντικά βελτιωμένα τα Photoshop και Premiere Elements 15
Pc Magazine (Δελτίο Τύπου)
Τις εκδόσεις 15 των Photoshop Elements και Premiere Elements ανακοίνωσε η Adobe, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να καταστήσουν την επεξεργασία βίντεο και εικόνων εξαιρετικά εύκολες διαδικασίες για τον καθένα. Με την συνοδευτική εφαρμογή Elements …

More Info: Click here

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.